Mindset w pokerze - wyk?ad z okazji Mens Week na SGH

Mindset w pokerze - wyk?ad z okazji Mens Week na SGH

Footageforpro.com HD 1:32:17


Mindset w pokerze - wyk?ad z okazji Mens Week na SGH
slots bar bauru
slots bar bauru . 1710 Video
Followers
108709
4704 views
26
4
Date of publication:
15.06.2012 15:01 15.06.2012 15:01
Duration:
1:32:17
Source Video:
https://youtube.com/watch?v=wwagP7Wgp8Y

Description:

Po wi?cej zapraszamy na: http://pl.pokerstrategy.com Wyk?ad odby? si? z okazji drugiej edycji Mens Week: http://mensweek.zspsgh.pl PokerStrategy.com przez ca?y czas stara si? popularyzowa? pokera w?r?d student?w, czego dowodem s? wyk?ady przeprowadzane przez naszego trenera na renomowanych polskich uczelniach. 15 maja bie cego roku Robmaf mia? przyjemno spotka? si? ze studentami Szko?y G wnej Handlowej. Dzi? mamy przyjemno zaprezentowa? obszerny filmik z tego wyk?adu, podczas kt?rego nasz trener skoncentrowa? si? na zagadnieniach zwi?zanych z mindsetem w pokerze. Zapraszamy!

Mindset w pokerze - wyk?ad z okazji Mens Week na SGH

Mindset w pokerze - wyk?ad z okazji Mens Week na SGH

Similar Video